Organisaties verenigingen

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is een branchevereniging die de belangen behartigt van 4300 bouw- en infrabedrijven. De werkgegenheid in de bouw is de afgelopen jaren fors verminderd. In 2009 waren er bijna 170.000 mensen die onder de CAO voor de Bouwnijverheid vielen. Dit aantal zakte in 2013 onder 119.000 personen. De branchevereniging verwacht echter dat in de toekomst er een groot tekort zal zijn aan gekwalificeerde medewerkers. Er zijn namelijk relatief veel ouderen aan de slag en te weinig jongeren. Door het toenemen van prefab werk en halffabricaten zal er een toename zijn in het montagewerk en er minder werk zijn in de afbouwbranche.
Vereniging Bouwondernemers

De Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) is een branchevereniging die de belangen van de leden behartigt. Ieder jaar is er een jaarcongres en worden er studie- en flitsbijeenkomsten georganiseerd. In de regionale klankbordgroepvergaderingen worden kennis en contacten uitgewisseld. In de ledenservice kunnen leden vragen stellen en voorbeeld- en modelovereenkomsten bekijken.

MKB Bouw

Ondernemersorganisatie MKB Bouw is de brancheorganisatie voor midden- en kleinbedrijven die in de bouw werkzaam zijn. Op een speciaal ledendeel van de website is veel actuele informatie en dossiers te vinden. De telefonische helpdesk kan direct vragen beantwoorden over de CAO, sociale verzekeringen, wetgeving en regelwerk. Website is mkbbouw.nl

Bouw- & Woningtoezicht

De Vereniging Bouw- & Woningtoezicht (BWT) is een beroepsvereniging voor personeel, organisaties en gemeenten die zich bezig houden met Bouw- en Woningtoezicht. Ze zorgt voor kennisuitwisseling tussen leden en ondersteunt mensen in hun werkzaamheden. Er zijn 235 Nederlandse gemeenten lid van de BWT (dit is iets meer als de helft van het totaal).

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is de belangenbehartiger van eigenwoningbezitters en mensen die er een willen kopen. Er zijn bijna 700.000 leden. De vereniging verstrekt veel advies, informatie en ondersteuning. Er is een webshop waar leden terecht kunnen voor een keuring, hypotheek, verzekering of energie inkoop. Leden ontvangen het Eigen Huis Magazine en kunnen op de site modelcontracten en brieven downloaden. Ook er er rechtsbijstand (149 euro).