Minder nieuwbouw

Nieuwbouwmarkt ingestort

De markt voor nieuwbouw koopwoningen is ingestort zegt de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB). De branchevereniging denkt dat er dit jaar wel eens minder dan 30.000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Dit is ongeveer net zoveel als in 2014 toen de economie het slecht deed. Twee jaar geleden nam de nieuwbouw met 36.400 woningen toe.
Fijnstof en stikstof

Het grote probleem waarmee veel bouwers te maken hebben is fijnstof en stikstof. Fijnstof zijn hele kleine deeltjes luchtvervuiling die slecht zijn voor de gezondheid. De kleinste deeltjes komen namelijk in de longen terecht. Vooral voor ouderen en kinderen is fijnstof slecht. Veel fijnstof en stikstof in Nederland komt uit buurlanden. Omgekeerd produceren wij ook weer luchtvervuiling dat in onze buurlanden belandt. Hoge concentraties van fijnstof zijn vooral te vinden in gebieden langs autowegen en in de nabijheid van industrie.

Bouwprojecten stilgelegd

Steeds meer steden ondervinden grote problemen met de regels omtrent fijnstof. Bouwprojecten worden stilgelegd waardoor er steeds minder nieuwbouw woningen gebouwd worden. Bouwers willen vrijstelling van de stikstof- en fijnstof regelingen maar het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat het kabinet hiermee instemt. Helemaal nieuw is het probleem niet. Op het internet zijn artikelen te vinden uit 2006 waarbij veel bouwprojecten werden stilgezet door fijnstof. Er kwam destijds een nieuwe Wet Luchtkwaliteit waardoor de bouwplannen door konden gaan. Nu heeft het kabinet meer te maken met de regels uit Europa waardoor het probleem niet eenvoudig verholpen kan worden. Elektrische auto’s en duurzaam wonen zullen het milieu verbeteren maar dat is geen oplossing voor de korte termijn. Omdat ons land dichtbevolkt is zijn de concentraties luchtvervuiling hoog. Landen met grote onbevolkte gebieden hebben vaak meer vervuilende industrie maar scoren gemiddeld wel beter als Nederland.

PAS

Nederland is op slot gegaan Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde ervoor dat natuurgebieden gecompenseerd zouden worden als ze zouden worden aangetast door bouwwerkzaamheden aan huizen, wegen of bedrijfsterreinen. Nu heeft de Raad van State bepaald dat die compensatie achteraf niet mag en in strijd is met Europese regels. Dit besluit heeft enorme consequenties voor alle bouwprojecten in Nederland die met hulp van de PAS zijn opgestart. Het ministerie heeft berekend dat het om 18.000 bouwprojecten gaat. Men kan dus rustig zeggen dat Nederland op slot is gegaan.