Huis bouwen in Amsterdam

kranen woningbouw

Individueel of samen bouwen?

De huizenprijzen in Amsterdam zijn het hoogst in Nederland. Prijzen voor nieuwbouwhuizen liggen op het moment gemiddeld 80.000 euro hoger dan voor bestaande woningen. Dit komt vooral door de hoge bouw- en personeelskosten. Een huis zelf bouwen kan u veel geld besparen. Op de website van de gemeente Amsterdam staat veel informatie over zelfbouw, Individueel of samen bouwen, kavelaanbod, duurzaam bouwen en financiën.
Inschrijven

Allereerst maakt u een keuze uit het kavelaanbod. De locatie bepaalt een flink gedeelte van de kavelprijs. Nadat u een keuze heeft gemaakt kunt u zich inschrijven voor een kavel. Een aantal voorwaarden om in te schrijven zijn dat u er in de toekomst daadwerkelijk gaat wonen en dat u geen andere inschrijvingen heeft lopen. Een inschrijving geldt voor 1 huishouden. Men moet inschrijfgeld betalen en een voorkeurskavel opgeven. De rangordelijst voor een kavel wordt niet bepaald door degene die het eerste komt maar door een notaris die een loting verricht.

Stappenplan

Als men tot de gelukkigen behoort die een kavel toegewezen krijgen dan krijgt men een erfpachtaanbieding van de gemeente. Hierna kan men naar een architect gaan voor een ontwerp van de nieuwe woning. De volgende stap is het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Als deze vergunning binnen is kan men een aannemer zoeken en/of zelf aan de slag gaan. Uiterlijk 3 jaar na de erfpachtaanbieding moet de zelfbouw woning er staan. Men dient er minimaal 4,5 jaar in te wonen voordat de woning verkocht mag worden.Samen bouwen

Er zijn verschillende vormen om samen met anderen een nieuw huis te bouwen. Men kan met een ander huishouden samenwerken en samen twee woningen bouwen (of meer). Andere samenwerkinsvormen zijn Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), Medeopdrachtgeverschap (MO) en Wooncoöperatie. Met andere mensen kan men dus een coöperatieve vereniging vormen en dan zelf woningen ontwikkelen.