Ervaringen over zelfbouw
  Ervaringen van zelfbouwers

  De website Architectuur Lokaal is een goede site als je meer wilt weten over zaken als planvoorbereiding voor een zelfbouw woning en de ervaringen van de kopers zelf. De stichting ontvangt o.a subsidie van de overheid en organiseert stimuleringsprogramma's, excursies en cursussen in bedrijven en kantoor. Op LAB Particulier Opdrachtgeverschap staan 9 korte documentaires van mensen die in een Youtube video vertellen over hun ervaringen tijdens het bouwproces. Een echtpaar uit de wijk IJburg in Amsterdam bouwde een waterwoning. Tijdens het bouwen gingen veel zaken niet zoals gepland. Er waren problemen met de aannemer, de onderaannemers en de hypotheek. Een andere moeder met dochters koos voor een collectief particulier opdrachtgeverschap waarbij het vrij was om zeld de indeling te maken.

  Ervaringen uit Amsterdam


  Nuttige informatie over zelfbouw in Amsterdam is te vinden op de website van de gemeente. De kavelkaart vermeld alle individuele- en collectieve zelfbouwkavels. Het aanbod is verspreid over de gehele stad en bestaat ook uit waterkavels. Op de pagina Verhalen staan 9 intervieuws met zelfbouwers die in Amsterdam hun zelfbouw woning realiseerden.

  Zelfbouw in Noord-Holland

  Op website Zelf doen in Zaanstad is een overzicht te vinden van zelfbouwprojecten in Zaanstad. In het plan Kavel aan de Zaan zijn 6 kavels beschikbaar. Het Bouwfonds begeleidt zelfbouwers bij de uitvoering van hun plannen. Tevens zijn er diverse gebouwen beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Men kan de indeling zelf bepalen. Een van die projecten is een voormalig fabriekspand dat herontwikkeld wordt. Het heeft drie verdiepingen. De koper kan vervolgens zelf bepalen hoe de vloeroppervlakte ingedeeld wordt.
  Op de website van de provincie Noord-Holland is een intervieuw te vinden over een collectief zelfbouwproject in Zwaag.


partners - watkosteenhuisbouwen.nl 2019