Dakkapel kopen

Rijksoverheid – vergunningen

Op de website van de Rijksoverheid is de brochure Dakkapellen te downloaden. In deze brochure staat allerlei informatie over de regels en wetgeving omtrent het bouwen van een dakkapel. Bij een plaatsing aan de voorkant of zijkant is meestal een omgevingsvergunning nodig die men bij de gemeente moet aanvragen. Als er geen omgevingsvergunning nodig is dan is nog wel het Bouwbesluit en het burenrecht van kracht. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied waaraan de kapel moet voldoen. Bij een verbouwing moet men dus zorgen dat men aan die regels voldoet.
Dakkapel kopen op internet

Bij de grotere bedrijven bezoekt men de showroom om een model uit te zoeken. Het bouwbedrijf zal hierna de maten opnemen bij u thuis waarna de ontwerpafdeling de bouwtekening kan maken. Aan de hand van de gegevens op de bouwtekening wordt in de fabriek de dakkapel gemaakt door monteurs. Het bouwbedrijf kan vaak ook de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De prijzen varieren sterk en hangen af van het gewenste model en de kwaliteit van het materiaal. Actieprijzen van het goedkoopste model (277×150) bij een willekeurige website op het internet liggen rond de 3000 euro inclusief plaatsing in 1 dag. De allerlaagste prijs is 1700 euro en is geldig bij een actiemodel dat opgehaald wordt bij de fabriek. Het duurst (en het grootst) is een dakopbouw op een plat dak met schuine wanden.

Keurmerk – geschillencommissie

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland. Er zijn 1500 bouwbedrijven bij aangesloten. Kopers van een dakkapel die een aannemer kiezen die lid is van Bouwgarant hebben hierdoor verschillende zekerheden. Mocht de bouwer failliet gaan dan wordt de kapel afgebouwd zonder meerkosten.

Is er een geschil met de aannemer dan kan er naar een onafhankelijke geschillencommissie gestapt worden van Bouwgarant. De koper kan gebruik maken van deze service als hij een certificaat koopt bij Bouwgarant voordat het karwei is gestart. De brancheorganisatie voor klussenbedrijven heet de VLOK. Als het klusbedrijf aangesloten is bij de brancheorganisatie dan kan de koper naar de Geschillencommissie Klussenbedrijven mocht er een geschil zijn. VLOK heeft ook bemiddelingsdeskundigen die conflicten kunnen oplossen tussen koper en klussenbedrijf.