Dakkapel en vergunning
    Rijksoverheid - vergunningen

    Op de website van de Rijksoverheid is de brochure Dakkapellen te downloaden. In deze brochure staat allerlei informatie over de regels en wetgeving omtrent het bouwen van een dakkapel. Bij een plaatsing aan de voorkant of zijkant is meestal een omgevingsvergunning nodig die men bij de gemeente moet aanvragen. Als er geen omgevingsvergunning nodig is dan is nog wel het Bouwbesluit en het burenrecht van kracht. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied waaraan de kapel moet voldoen. Bij een verbouwing moet men dus zorgen dat men aan die regels voldoet.

    Dakkapel kopen op internet

    Bij de grotere bedrijven bezoekt men de showroom om een model uit te zoeken. Het bouwbedrijf zal hierna de maten opnemen bij u thuis waarna de ontwerpafdeling de bouwtekening kan maken. Aan de hand van de gegevens op de bouwtekening wordt in de fabriek de dakkapel gemaakt door monteurs. Het bouwbedrijf kan vaak ook de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De prijzen varieren sterk en hangen af van het gewenste model en de kwaliteit van het materiaal. Aktieprijzen van het goedkoopste model (277x150) bij een willekeurige website op het internet liggen rond de 3000 euro inclusief plaatsing in 1 dag. De allerlaagste prijs is 1700 euro en is geldig bij een aktiemodel dat opgehaald wordt bij de fabriek. Het duurst (en het grootst) is een dakopbouw op een plat dak met schuine wanden.partners - watkosteenhuisbouwen.nl 2016